بازسازی کامل فک بالا بیمار با دندان های غیر قابل نگهداری با ۷ واحد ایمپلنت سوییسی

▫️پس از ۳ ماه از اتمام درمان جراحی یک جلسه ای بیمار، تحویل روکش های تمام سرامیکی متکی بر ایمپلنت و بازسازی لبخند بیمار توسط متخصص پروتز های دندانی و ایمپلنت انجام شده است.

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا

 

 

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  جراحی دندان عقل نهفته