بازسازی کامل فک پایین با 5 واحد ایمپلنت کره ای جهت درمان ثابت پروتزی بیمار

بازسازی کامل فک پایین

بازسازی کامل فک پایین

 

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  بازسازی سمت چپ فک بالا