خارج کردن همزمان دندان کانین نهفته و ریشه های غیر قابل نگهداری فک بالا و جراحی ایمپلنت به همراه بازسازی نقایص استخوانی

 

خارج کردن همزمان دندان کانین نهفته

خارج کردن همزمان دندان کانین نهفته

خارج کردن همزمان دندان کانین نهفته

خارج کردن همزمان دندان کانین نهفته

 

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  بازسازی کامل فک بالا