رزومه ی افروز جوانمرد

متخصص پروتزهای دندانی ، زیبایی ، ایمپلنتولوژیست

  1. رتبه ی 6 ازمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی
  2. فارغ التحصیل دوره تخصصی پروتزهای دندانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  4. رتبه ی برتر ازمون بورد تخصصی پروتز های دندانی
  5. همکاری در ترجمه کتاب “پیشگیری از عوارض در ایمپلنتولوژی می 2018”