رزومه ی دکتر شیما صابر طحان

متخصص درمان ریشه دندان ، اندودنتیست

  1. فارغ التحصیل دکتری عمومی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93

  2. کسب رتبه اول بورد تخصصی کشوری اندودانتیکس

  3. عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  4. فارغ التحصیل دکتری تحصصی دندانپزشکی در رشته اندودانتیکس( درمان ریشه) از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 99