آشنایی با تغییر رنگ لثه و عوامل شکل ‌گیری آن

/
منظور از تغییر رنگ لثه چیست؟ رنگ‌ های مختلف لثه بیانگر چه مشکلاتی می ‌تواند باشد؟ آیا تغییر رنگ لثه درمان دارد؟

پریودنتیست کیست و چه زمانی باید به او مراجعه کرد؟

/
پریودنتیست شاخه‌ای تخصصی از دندانپزشکی است که به بررسی مشکلات و بیماری های مربوط به لثه میپردازد. موارد مراجعه به پریودنتیست چیست؟