نوشته‌ها

نکروز پالپ دندان (دندان مرده)

/
نکروز پالپ به وضعیتی گفته می شود که در آن پالپ داخل دندان از بین می رود. این اتفاق معمولا در آخرین مرحله پالپیت مزمن رخ می دهد