نوشته‌ها

پروتز دندان متکی بر ایمپلنت (اوردنچر) و کاربرد آن

/
اوردنچر دست دندانی (دندان مصنوعی) است که به پایه‌های ایمپلنت وصل و سوار شده‌اند و توسط جراحی در استخوان و لثه بیمار جایگذاری می‌شود.

دندان های مصنوعی

/
دندان های مصنوعی یا دنچر به عنوان پروتزی برای دندان های از دست رفته عمل می کنند. دندان های مصنوعی به صورت اختصاصی برای هر فرد ساخته می شوند.