نمونه کارها

جراحی دندان عقل نهفته

جراحی خارج کردن دندان عقل نهفته در بیماری توسط دکتر حمید مجتهدی در کلینیک تخصصی دندانپزشکی ماربل در تهران نیاوران

جراحی دندان عقل نهفته

بیمار فوق خانم ۱۹ ساله با تحلیل ریشه ی دندان های ۶ و ۷ که خارج کردن دندان های مربوطه در کنار دندان عقل برایشان انجام شد