نوشته‌ها

جراحی زاویه سازی فک

/
جراحی خط فک با نام جراحی ارتوگناتیک هم شناخته می شود. طی این پروسه، جراح شکل فک و چانه را تغییر می دهد. جراحی زاویه سازی فک در تهران