نوشته‌ها

شکستگی و در رفتگی فک

/
شکستگی فک به شکاف یا ترکی در استخوان فک بالا یا پایین گفته می شود. در رفتگی فک زمانی اتفاق می افتد که استخوان فک زیرین از جایگاه خود خارج شود.