نوشته‌ها

آشنایی با درمان ریشه (عصب کشی یا روت کانال)

/
عصب کشی یا درمان ریشه نوعی درمان تخصصی دندان است که طی آن پالپ عفونی برداشته شده و بعد از انجام مراحل روت کانال، دندان توسط متخصص پر می شود

نمونه کارها

درمان تخصصی ریشه دندان

بیمار خانم 40 ساله با شکایت خروج چرک از لثه به ما مراجعه نمودند پس از معاینات بالینی و رادیوگرافی و تشخیص تحلیل درمان تخصصی ریشه برای ایشان انجام و تصاویر کلینیکی و رادیوگرافی تهیه گردید. دندان پس از دو سال بدون علامت و فاکشنال است.