نوشته‌ها

هر آنچه که باید در مورد پالپوتومی دندان ها بدانید

/
در پالپوتومی پالپ از داخل تاج دندان برداشته می شود. در پالپوتومی ریشه های دندان دست نخورده باقی می مانند، دندان قابلیت رشد خود را حفظ می کند.

پالپکتومی چیست؟

/
در کودکان برای نجات دندان های شیری که عفونت شدید کرده اند، پالپکتومی انجام می شود. به پالپکتومی، عصب کشی کودکان نیز گفته می شود