نوشته‌ها

پالپکتومی چیست؟

/
در کودکان برای نجات دندان های شیری که عفونت شدید کرده اند، پالپکتومی انجام می شود. به پالپکتومی، عصب کشی کودکان نیز گفته می شود