نوشته‌ها

التهاب پالپ دندان (پالپیت) چیست؟

/
پالپیت مشکلی است که در آن پالپ دندان ملتهب و دردناک می شود. التهاب پالپ دندان ممکن است در یک یا چند دندان ایجاد شود.درمان پالپ دندان