نوشته‌ها

پالپ کپ (pulp cap) غیر مستقیم چیست؟

/
پالپ کپ غیر مستقیم یکی از راه های محافظت از دندان پوسیده یا آسیب دیده است. پروسه پالپ کپ غیر مستقیم برای چه کسانی مناسب است؟