نوشته‌ها

پروتز پارسیل؛ مزایا و معایب

/
در دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی پروتز پارسیل بیشتر برای بیمارانی استفاده می‌شود که تنها یک یا چند دندان خود را از دست داده باشد