نوشته‌ها

نقش پلاک دندان در پوسیدگی دندان و التهاب لثه

/
نقش پلاک دندان در پوسیدگی دندانی چیست؟ آیا پلاک دندان باعث بیماری لثه می شود؟ چرا باید پلاک های دندان زدوده شوند؟